Monarchie: Krmě - jídlo - žrádlo

Výstava
Výstava z cyklu Monarchie představuje gastronomii druhé poloviny 19. století. Dávno snědené pokrmy již vystavit nelze, proto se výstava zaměřuje především na přípravu, úpravu a konzumaci potravin a nápojů s důrazem na zvyklosti a symboly stolování, rituály, úpravu stolu a jídelen, stolní nádobí a náčiní. Chybět nemohou samozřejmě ale ani desítky dobových receptů! V centru pozornosti výstavy nejsou pouze materiální svědectví jako stolní servisy, příbory, prostírání, kuchyňské nádobí a náčiní, nádoby k uchovávání potravin a nápojů a makety pokrmů, ale především sociální a kulturní souvislosti stolování a stravování. Právě v jeho rámci lidé z nejrůznějších vrstev vyjadřovali své postavení, vkus a hodnoty, ale i náboženská či magická pravidla, zvyky a obyčeje. Výstava představuje jak stravování venkovského lidu a nejširších vrstev české společnosti, tak i měšťanstva a aristokracie – s důrazem na rodinu Kinských, původní vlastníky Letohrádku Kinských. Prezentovány jsou nejen historické proměny používaných předmětů, ale také jídelní kultura jako celek, obřad. V jídelníčku se odrážel vývoj zemědělství, průmyslová revoluce, import surovin ze zámoří i globalizace. Na výstavě nebudou chybět dobové názory na zásady správné výživy ani lidové tradice a pověry, včetně receptů a předmětů z pozůstalosti autorky nejslavnější české kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové.
Termíny