Expozice

Výstava
Expozice šicích strojů, perleti, nábytkových interiérů z II. poloviny 19. století, sálů s nástěnnými gotickými freskami z 15. století, zámecký špýchar.
Termíny