Obnovení tradičního řemesla – paličkovaná krajka nástroje a předměty denní potřeby našich předků

Výstava








Termíny