Gotické umění – Malířství a sochařství

Výstava
Jedna z nejproslulejších a nejobsáhlejších kolekci gotického malířství a sochařství v České republice. Expozice ve dvou sálech zahrnuje díla od konce 13. do počátku 16. století pocházející z jižních Čech a Šumavy - díla rané gotiky doby přemyslovské (Madona z Rudolfova, Biskup z Kaplicka), vrcholné období tohoto slohu v době lucemburské (tvorba z okruhu Mistra vyšebrodského – Madona se sv. Kateřinou a Markétou, Mistr třeboňského oltáře – Narození Páně z Hluboké, Busta světice z Horní Vltavice, Ukřižování z Třeboně), díla z období tzv. krásného slohu. Obsáhlá je kolekce pozdně gotické skulptury - Mistr Oplakávání ze Žebráku a jeho okruhu (Marie z Kralovic, Sv. Trojice z Českých Budějovic, Světice z Homol), díla okruhu Podunajské školy atd.
Termíny