Historie města, kultura, řemesla, lyžařská, hudební a divadelní tradice

Výstava
Expozice muzea mají široký tematický záběr. Dovídáme se z nich o historii města i okolního kraje, o životě dřívějších generací, jejich kultuře, o zemědělství, řemeslech, vysockém lyžařství i místní hudební a divadelní tradici.
Termíny