Dějiny Českolipska 1914-1945

Výstava
Expozice Dějiny Českolipska 1914 - 1945 je součástí expozic ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Přímo navazuje na předešlou část regionální expozice. V první a závěrečné části jsou vystaveny předměty, které mají přímou souvislost s válečnými událostmi tohoto století a to s I. a II. světovou válkou. Jsou zde zlomky zbraní, munice, výstroje, uniforem a vyznamenání.
Termíny