Velkomoravské Mikulčice – Knížecí hrad v údolní nivě řeky Moravy

Výstava
Starší stálá expozice byla v Návštěvnickém centru otevřena v roce 1997. Tato expozice prezentuje Mikulčice jako významné slovanské a velkomoravské sídlo s bohatou historií doloženou archelogickými nálezy vysoké výpovědní hodnoty. Úvodem prohlídky muzea je výklad průvodce u plastické mapy s terénní situací jaká na mikulčických Valech byla v 9. století.
Termíny