Sklo od baroka až po současnost

Výstava
Ve výstavních prostorách se nachází sklo v časovém rozmezí od období baroka až po současnost. Vystaveny jsou nejen nové přírůstky ve sbírce, ale i exponáty, které byly dosud veřejnosti ukryty v depozitářích. Návštěvníky provede celou expozicí nové grafické zpracování, které přispívá k celkovému zpřehlednění. Zpřístupněn je rovněž sklepní prostor s exponáty současného umění od významných českých sklářských výtvarníků.
Termíny