Stálá expozice

Výstava
Stálá expozice poštovních známek České republiky a Československa včetně obálek prvního dne (FDC), filatelistických unikátů a padělků. Nejstarší známky evropských i mimoevropských zemí, známky OSN. Specializované sbírky známkové tvorby – Hradčany, ruská zemstva, klasické rakouské poštovní známky do roku 1918, staroněmecké státy do roku 1871 aj. Předznámkové dopisy, otisky razítek, první novinové známky světa. Původní měšťanský interiér z poloviny 19. století – čtyři salónky s nástěnnými malbami Josefa Navrátila.
Termíny