Bitva "tří císařů" Slavkov/Austerlitz 1805

Výstava
Expozice je pojata jako příběh a má čtyři části. Část "Před bitvou" zahrnuje období od vypuknutí Francouzské revoluce až po předvečer bitvy, "Bitva" poskytuje návštěvníkům emocionální prožitek bitvy, v třetí části "O bitvě“ se návštěvníci seznámí s průběhem bitvy prostřednictvím počítačové animace. Dominantním prvkem čtvrté části "Po bitvě" je prostorová a audiovizuální rekonstrukce známého obrazu, zachycujícího setkání císařů Napoleona a Františka po bitvě u Spáleného mlýna, a videoprojekce, kterou expozice vrcholí.
Termíny