Minerály na Tišnovsku. Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století. Dějiny a současnost kláštera Porta coeli. Lapidárium kamenných fragmentů

Výstava
Termíny