Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů muzea

Výstava
Průřez celou tvorbou A. Kašpara – ilustrace k dílům významných spisovatelů, akvarely a tempery, grafiky a předměty z etnografické sbírky. Kuriozitou jsou hračky Kašparovy dcery, z nichž některé sám zhotovil. V podkroví domu je Mistrův ateliér. Expozice seznamuje i s historií Loštic včetně tragického osudu místní židovské komunity.
Termíny