Amerika

Výstava
Americké sbírky Náprstkova muzea podávají obraz kulturně historického vývoje domorodé Ameriky od pravěku přes starověk a novověk až po současnost.
Termíny