Přírodní poměry Poodří

Výstava
Ukázky vzácného vodního ptactva, ryb, hmyzu a rostlin.
Termíny