Jede traktor – sbírka zemědělské techniky

Výstava
Termíny