Měšťanský interiér

Výstava
Od středověku se v našich zemích začíná vedle šlechty a duchovenstva vyčleňovat a formovat specifická společenská skupina s vlastním životním stylem – měšťanstvo. Městský způsob života se promítl i do interiéru měšťanské domácnosti, předmětů užitého umění, módy oblékání, duchovní kultury a morálky měšťanstva. Expozice evokuje atmosféru měšťanské společnosti přelomu 19. a 20. století.
Termíny