Historie měřicí techniky

Výstava
Vystavené exponáty jsou reprezentativním vzorkem dlouholeté práce tohoto odvětví.








Termíny