Expozice starých tisků a lidové keramiky

Výstava
Muzeum obsahuje několik výtisků Domácí kuchařky z let 1837–1844 od M. D. Rettigové.
Termíny