Hospital a Hraběcí hrobka

Výstava
Hlavní prohlídkový okruh Vás zavede do vnitřních prostor kukského špitálu, mj. do bývalého hlavního nemocničního sálu, kostela nejsv. Trojice, sakristie nebo barokní lékárny U granátového jablka. Na modelu kukského údolí poznáte historii tohoto unikátního barokního komplexu, obrazová výzdoba přibližuje taktéž osobnost zakladatele Kuksu Františka Antonína Šporka a jeho rodiny či osudy pečovatelů kukského hospitalu - milosrdných bratří. V lapidáriu se seznámíte s originály alegorií Ctností a Neřestí od nejvýznamnějšího českého barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna.V Hraběcí Hrobce, se seznámíte s architekturou krypty kostela nejsv. Trojice a historií pochovaných členů rodu Šporků, počínaje zakladatelem Kuksu F. A. Šporkem. Prohlídka navazuje na předchozí trasu, popř. na návštěvu Českého farmaceutického muzea.
Termíny