České sochařství v 1. polovině 20. století

Výstava
Stálá expozice nazvaná, vychází plně z dosavadního vývoje sbírek. Vlastní stálá expozice je věnovaná představitelům generace dozrávající na počátku 20. století: S. Suchardovi, Q. Kocianovi, L. Kofránkovi, L. Šalounovi, J. Mařatkovi a F. Bílkovi. Mimořádné postavení v této generaci zaujal Jan Štursa, jehož plastiky dominují části expozice. Šest děl zde vystavených dobře dokumentuje vývoj Štursova výtvarného názoru i cit pro práci v kameni, jenž si osvojil na hořické sochařské škole. Mezi další autory, kteří jsou v expozici zastoupeni, patří např. J. Mauder, J. Wagner, L. Zívr, O. Španiel, O. Gutfreund, K. Lidický, J. Kavan, J. Wielgus, M. Wagnerová a mnozí další. Najdete zde i ukázky secesní plakety a medaile. Sbírku plastik doplňuje již od samého vzniku galerie soubor olejomaleb, akvarelů, pastelů a grafik především umělců vyšlých z Hořic – Petra a Karla Maixnerů, K. Vika, R. Švajdlera, Q. R. Kociana, B. Tůmy a V. Chrousta – i díla těch, kteří tu tvořili, F. Charváta, B. Dvořáka, K. Dlaboly, F. Kubišty, K. Janovského, J. Životy i slavného žáka hořické školy O. Kubína-Coubine.
Termíny