Historie Broumova a Broumovska

Výstava
Díky velkému kulturnímu bohatství regionu Broumovska se muzeum může pochlubit kvalitním sbírkovým fondem. V šesti místnostech prelatury je přehledně představena historie kláštera, města a jeho okolí zhruba v rozsahu bývalého klášterního panství, či pozdějšího politického okresu.
Termíny