Expozice

Výstava
Expozice sestává ze 7 částí. Vytváří náhled do historie hasičství, ukázky současné techniky, technického vybavení, modelových situací, spolupráce integrovaného záchranného systému a ukázky záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Ve vzájemném spojení vytváří tyto expozice obraz širokého spektra oblastí, které s hasiči souvisí.
Termíny