České výtvarné umění 20. století

Výstava
Rozsáhlá expozice sleduje vývoj českého výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných autorů.
Termíny