Umění 2. poloviny 20. století a současnosti

Výstava
Fenomén dnešní ostravské scény, jistě nevznikl pouze sám o sobě, ale v jeho vymezení sehrálo roli několik faktorů. Nejspíše zásadním byl počátkem 90. let 20. století vznik Katedry pro umělecká studia při PdF Ostravské univerzity, jejímiž zakladateli byli umělci, kteří na scénu vstoupili mnohem dříve. Existenci ostravské scény je historicky velmi problematické sledovat, protože se v podstatě takto nikdy nevymezovala. Výtvarné umění na Ostravsku bylo přítomné, ale jeho míra a význam byl velmi lokální. Až s první republikou se zesilují aktivity spolkové činnosti, jak české, tak německé. Jistě zde působilo nemálo umělců, kteří ovšem svým významem podstatným způsobem nepřekročili hranice regionu. Situace v druhé polovině 20. století se s osobnostmi, které vstupují na scénu, podstatně proměňuje. Příležitost formování ostravské scény se zde nabízela, ale politická situace komunistického diktátu v Ostravě obzvláště vypjatého, toto naprosto znemožňovala a roztříštila aktivity spíše do polohy osobních činů. Přesto můžeme vysledovat několik aktivit sdružujících mladé umělce, kteří zcela přirozeně cítili potřebu vzájemnosti, usnadňující zakotvení a hlavně přežití.
Termíny