Prohlídka kláštera

Výstava
Český král Přemysl Otakar II. daroval broumovský výběžek břevnoským benediktinům v roce 1213. Po roce 1322 bylo založeno v Broumově benediktinské probošství a původní tvrz se začala postupně přestavovat v klášter. V roce 1950 se stává z broumovského kláštera neblaze proslulý internační klášter. Bylo to vlastně jedno z mnoha vězení, které zde komunisté po zrušení a vyloupení klášterů zřídili. Kněze a řeholníky vystřídaly velmi brzo řeholní sestry. Ty zde žily v nelidských podmínkách a byly nuceny pracovat v továrnách a zemědělství. Úlevu přinesl až rok 1968, kdy se většina sester rozešla do charitních domovů. Zůstaly pouze sestry dominikánky, které zde po celá léta pekly hostie pro potřebu českých a moravských farností. Sestry dominikánky odešly v r. 1990 na Moravu. Klášter byl navrácen původním majitelům – benediktinskému řádu, ale žádný benediktinský mnich zde nežije, jelikož jich je v České republice kolem dvaceti a hlavní sídlo mají v Praze – Břevnově. V budoucnu by zde měli žít řeholní sestry benediktinky.
Termíny