Svatá rodina

Divadlo
Hlavní hrdinka hry spáchá trestný čin v zoufalé naději, že pohne těmi nejlidštějšími stránkami mentality svých bližních. Naplní se její naděje?
Termíny