Je úchvatná

Divadlo
Síle její představy a kouzlu její osobnosti nebylo možno vzdorovat a tak se stalo, že Florence s pomocí hrstky nejvěrnějších uskuteční svůj sen.
Termíny