Impresário ze Smyrny

Divadlo
Jádrem hry je komický rozpor mezi nepřiměřeným míněním o vlastních schopnostech a skutečnými možnostmi jedince, který se odehrává v každém oboru.
Termíny