Krása středověké plastiky

Výstava
Šest vystavených uměleckých děl z období pozdní gotiky pochází z regionu Vysočiny, přední místo mezi nimi zaujímá národní kulturní památka socha sv. Kateřiny z farního kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě.
Termíny