Obrázky z minulosti Těšínského Slezska

Výstava
Expozice se věnuje bohaté historii, přírodovědě a vlastivědě české části Těšínského Slezska.
Termíny