Historicko-etnografická expozice, Exotická příroda

Výstava
Historická interaktivní mapa Protivínska. Pravěké a raně středověké osídlení na dolní Blanici. Dějiny města Protivína. Protivínská každodennost na přelomu 19. a 20. století. Exotický svět hmyzu. Exotický svět pod mořskou hladinou. Exotický svět hor, savan, pouští a pobřeží řek a jezer. Exotický svět pralesů a mořských pobřeží.
Termíny