Tomáš Procházka - šperky

Výstava
Tomáš Procházka (1977) prožil dětství na Vysočině v malém městě Humpolci. V letech 1991 – 1994 se vyučil zlatníkem a klenotníkem v Turnově a v roce 1996 ve stejném městě zakončil nástavbové maturitní studium v oboru zlatník. Ve studiu pokračoval v letech 1997 – 1999 na Mistrovské škole uměleckých řemesel v Praze. Od roku 1997 vystavuje na autorských i společných výstavách. Může se zdát, že šperky Tomáše Procházky k nám přicházejí z jiného světa. Ve skutečnosti ale vznikají v jeho turnovském ateliéru technikou lití do ztraceného vosku a následným ručním dopracováním. V některých případech je výsledná kompozice šperku citlivě dovršena vsazením drahého kamene – granáty, křišťály, vltavíny či jinými minerály. Bohumil Skalický o Procházkově tvorbě napsal: „Celkové pojetí šperků Tomáše Procházky vychází z principu prostoru, který chce být vědomě uchopen a poznán. Na první pohled se šperky mohou jevit jako příliš technicistní, ale jakoby z druhého plánu artefaktu začínají vyzařovat principy lidskosti a tajemství. Procházka kráčí po nikdy nekončící cestě vedoucí k „chrámu umění“, který bude mít míry a proporce odpovídající člověku. Nachází se v situaci, kdy se temnota mění ve světlo poznání, jež podepřeno invencí, vytrvalostí a pokorou může přeměnit řemeslo v umění.“
Termíny