Umělecký plakát

Výstava
Sbírka plakátů byla založena v roce 1896, krátce po vzniku původního Průmyslového muzea pro východní Čechy v Chrudimi. Obsahuje 157 převážně uměleckých plakátů, její součástí je i kolekce původních 41 plakátů, dekorativních panó a kalendárií významného českého představitele secese Alfonse Muchy. Od konce první světové války již sbírka nebyla rozšiřována, dnes tvoří uzavřený soubor.
Termíny