Prohlídkový okruh Kuchyně

Volný čas
Druhý okruh představuje návštěvníkům hospodářské místnosti hradu, tedy prostory, které byly určeny pro sloužícím: hejtmanská kancelář, strážnice, fraucimor, kuchyně. Gotický sál, kterým se prochází, má za cíl seznámit návštěvníky s archeologickými nálezy na hradě a přenesenými malbami ze zaniklého kostela v Doupově.
Termíny