Tvůrčí sny

Volný čas
Tančím zvuk, Zpívám pohyb, Maluji, Tvořím sen. Tvůrčím způsobem uvolníme tělo i mysl tak, abychom dokázali s lehkostí propojit svůj hlas, pohyb a výtvarné zachycení důležitých snových symbolů či témat, které mají význam v našem životě a podporují nás. Zaměříme se na pozitivní stránku naší osobnosti a objevíme souvislosti v jednotlivých možnostech tvůrčího projevu, které spojíme v jeden celek. Lektorka: Mgr. Milli Janatková.
Termíny