Rané skici Františka Bílka

Výstava
Další komorní výstava z Bílkovy tvorby je tentokráte zaměřená na kresbu. Představuje výběr z raných skic a studií, převážně z rozmezí let 1891 – 1903, které jsou zajímavým svědectvím o způsobu, jakým si mladý Bílek postupně vytvářel umělecký názor, svou životní a tvůrčí filosofii.








Termíny