Emil Filla (1882-1953)

Výstava
Výstava Emila Filly (1882–1953) doplní expozici Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století. Autorova tvorba, prezentovaná ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, představí nejen kubistické zátiší, ale i jeho figurální motivy soustřeďující se po vzoru Picassa především na ženu. Zahrnuta bude i drobná plastika, antický cyklus Hérakles a ilustrace ke sbírce Františka Halase Torzo naděje připomínající tragiku druhé světové války. Nebude opomenuta ani méně ceněná tvorba ze sklonku Fillova života věnovaná krajině Českého středohoří.
Termíny