Vincenc Vingler (1911–1981) - Sochy zvířat

Výstava
Rozsáhlou výstavu plastik Vincence Vinglera, která bude umístěna v prostorách interiéru a exteriéru Trojského zámku po celou sezonu roku 2012, připravuje GHMP ve spolupráci s autorovou rodinou a řadou galerií. Výstava představí výběr z autorova úctyhodného sochařského díla, jež vznikalo od druhé poloviny 40. let až do posledních dnů umělcova života roku 1981. Vinglerův, na svět zvířat orientovaný projev, stál programově mimo vývojové proudy a procházel jen zdrženlivými proměnami, od realismu padesátých let přistoupil v šedesátých letech k větší tvarové redukci. Formálně se díla Vincence Vinglera přibližují sochařskému projevu Brancusiho (Pták, 1967; Tuleň, 1965). V pozdní fázi své tvůrčí dráhy v sedmdesátých letech se autor věnoval uzavřeným cyklům, které rozváděl do monumentálního měřítka (Corrida, Cirkus). Vincenc Vingler je zastoupen ve sbírkách plastiky a kresby GHMP a jeho poslední samostatná výstava v prostorách Galerie se konala na Staroměstské radnici v roce 1981. Výstava v Trojském zámku ukáže jak Vinglerovu monumentální tvorbu nadživotní exteriérové plastiky, tak drobnou interiérovou plastiku, která bude představena v několika výstavních oddílech. Zvláštní část bude věnována Vinglerově designérské práci související s jeho návrhářskou prací pro keramický průmysl.
Termíny