Xerický skleník, tropický skleník, Subtropický skleník

Výstava
Xerický skleník (rostlinná společenstva mexické polopouště, suché horské oblasti Jižní Ameriky, západní prostor jižní Afriky a vyprahlý jih Madagaskaru). Tropický skleník (flora Střední a Jižní Ameriky, rovníkové Afriky a severního Madagaskaru, jihovýchodní Asie, Austrálie a přilehlé ostrovní Australasie a konečně ostrovů Tichomoří v širokém slova smyslu – tedy od Havaje po Tahiti). Subtropický skleník (Andy od Mexika po Patagonii, Himálaj a subtropy jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, hory a východní část jižní Afriky se zimními dešti), Křížovkářský záhon.
Termíny