Střípky z dějin Karviné

Výstava
Expozice reflektuje dějiny všech původně samotných měst a obcí, které tvoří současnou Karvinou, tedy Fryštát, Karvinnou, Ráj, Darkov, Staré Město a Louky. Návštěvník prochází jednotlivými tématickými celky přibližující středověký Fryštát, církevní vývoj a zaniklé i současné sakrální objekty na území města, řemeslnou a cechovní tradici, zdejší šlechtu, především pak významný rod Larisch-Mönnich, jehož členové se neodmyslitelně zapsali do dějin města i širšího regionu. Připomenuty jsou také slavné hornické i další průmyslové tradice, zdravotnictví a lázeňství, školství, bohatý spolkový a společenský život v minulosti a mnohá další témata.
Termíny