Místa setkávání v literatuře z jižních Čech a východní Šumavy

Výstava
Výstava mapuje literární dění na jihu Čech a na česko-rakousko-německém pomezí od středověku do současnosti. Důraz je položen na přehledné znázornění vazeb regionálních autorů k jednotlivým místům kraje. Zároveň je sledována souběžná koexistence tří v oblasti používaných jazyků (češtiny, němčiny a latiny).
Termíny