Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Výstava
Výstava provádí 120 nejvýznamnějšími stavbami rodinného bydlení, které od druhé poloviny 19. století až do dneška vznikaly na českém území.
Termíny