Původní interiér bytu rodin Palackého a Riegra

Výstava
Mac Nevenův pozdně barokní palác v Palackého ulici na Novém Městě pražském. Zde je autentický byt Františka Palackého a jeho zetě Františka Ladislava Riegra – salon, pracovna Palackého, pracovna Riegera, jídelna a sbírkový pokoj. Zde najdete díla Josefa Mánesa, Josefa Václava Myslbeka a krajinářskou školu Julia Mařáka,a také národopisnou sbírku Libuše Bráfové.
Termíny