Národopisná expozice

Výstava
Národopisná expozice Národního muzea zaměřená na lidovou kulturu České republiky (hmotná i duchovní kultura, lidové umění, sbírky lidového oděvu, bydlení, hospodářství,zvyky) a propojená s živým provozováním lidových řemesel, rukodělných technik, pravidelnou folklorní činností, edukačními programy, odborným a společenským setkáváním příznivců lidové kultury. Další aktivity: expoziční řemeslnické dílny, folklorní koncerty, výstavy, knihovna, studovna, archiv, besední sál, prodejna odborných publikací a lidového výtvarného umění, kavárna-čítárna (v letních měsících se zahrádkou).
Termíny

  • úterý - neděle
    stálá akce