Tři zlaté vlasy děda Vševěda

Divadlo
Třičtvrtěhodinka s loutkovým divadlem našich předků nad jednou z nejkrásnějších národních pohádek, zapsaných Karlem Jaromírem Erbenem.
Termíny