Slabikář návštěvníků památek

Výstava
Hmatová expozice pro vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu a gotice.








Termíny