Tango sklo

Výstava
V průběhu prvního desetiletí 20. stol. se módní vlna tanga odrazila i v užitém umění. Novou barevností a barevným kontrastem se nechaly inspirovat také sklářské firmy - objevily se Tango barvy a Tango sklo. Již před první světovou válkou označoval pojem Tango sklo nejen sytá žlutá, oranžová, červená a zelená opálová skla, jejichž barevnosti bylo dosahováno pomocí sulfidu kademnatého, ale i pro tato skla typické kontrastní dekory v jiných barevných kombinacích. Tango sklo je nepřehlédnutelným fenoménem především českého sklářství po celou první polovinu 20. stol. Výstava jej představuje v mnoha jeho podobách a proměnách v čase i podle regionů.
Termíny