Historie a příroda Mimoně a jejího okolí

Výstava
Historická část expozice zahrnuje období pravěku a středověku a období od roku 1516 do roku 1948. Přírodovědná expozice je rozdělena na faunu obratlovců a bezobratlých a botanickou část, kterou je bylinná zahrada v okolí muzea. Další expozice navazuje na současnou vlastivědně-přírodovědnou část. Ve spojovací chodbě a márnici v přízemí se tak návštěvníci mohou seznámit s historií prusko-rakouské války roku 1866, která zasáhla do dějin města. Část nové expozice tvoří uniformy, zbraně a rozsáhlé doprovodné texty. Vše doplňuje zpřístupněná márnice s expozicí věnovanou pohřebnictví. Barokní rakev dlouhodobě zapůjčilo občanské sdružení Klatovské katakomby a pohřební máry z 19. století pocházejí z nedalekých Bohatic. Tajemnou atmosféru doplňuje i nebožtík, který přivodí nejednomu návštěvníkovi mrazení po těle.
Termíny