Vladimíra Krčková Quartet

Hudba
Hlasové schopnosti Vladimíry Krčkové jsou výjimečné - uchvacující je nenucenost, s jakou prezentuje i skladby, které jsou velmi pěvecky náročné. Moderní jazz ovlivněný Francií, Jižní Amerikou, New Yorkem a hudbou znějící kolem nás a v nás, plynoucí, tak, jak v danou chvíli plynout má.
Termíny