Paleontologická a geologická expozice, Muzeum našich babiček

Výstava
Vystavená sbírka obsahuje množství paleontologických nálezů prvohorní fauny z okolí Skryj a Týřovic. Součástí skryjského muzea je oddíl věnovaný životu na venkově na konci 19. a na počátku 20.století (ukázka bydlení na venkově s nábytkem, textiliemi a nádobím, které pamatují naše babičky a prababičky, fotografie venkovských roubených obytných domů i hospodářských stavení ze Skryjí a okolí s přesahem na berounský okres). Výstava je doplněna hospodářským nářadím a předměty sloužícími k domácí přípravě pokrmů. Týřov známý i neznámý.
Termíny